KNZB Contact

Voor algemene informatie over de Zwem4daagse ga naar www.zwem4daagse.nl of neem contact op met de afdeling Leven Lang Zwemmen van de KNZB, zwem4daagse@knzb.nl.

informatie zwem4daagse

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Laura van Achterbergh of Onno Wiegers 
zwem4daagse.hzcderobben@gmail.com